Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 10 2017

controlled
Im dłużej o kimś myślisz, tym bardziej jest zmyślony.
— Miłość 2.0
Reposted fromhorrordisco horrordisco
controlled
5315 e10c 499
Reposted fromsmutnazupa smutnazupa viagingerowaa gingerowaa
controlled
Najgorzej jest nie nadawać się do związku, a jednocześnie mieć w sobie gigantyczne pokłady miłości.
controlled
Brak mi głębokiego wewnętrznego przekonania, że istnieje w życiu coś, do czego zostałem stworzony.
— Podróżniczka D.Gabaldon
Reposted fromM-M M-M viaparamour paramour

March 03 2017

5363 e1da 499
Reposted fromsirchamallow sirchamallow viaresort resort
controlled
Zawsze przestrzegałam zasady, by nigdy nie spędzać nawet pięciu minut z ludźmi, którzy nie chcą być ze mną. Dobrze też pamiętam przestrogę mojej Mamy, by nie przebywać z ludźmi, którzy psują nam charakter, wyzwalając naszą agresję. Takie znajomości są destrukcyjne, osłabiają, nic w zamian nie dając.
— Beata Tyszkiewicz
Reposted fromflorentyna florentyna viafoodforsoul foodforsoul
controlled
Bywają noce tak pełne udręk, że nazajutrz należałoby zmienić nazwisko, bo nie jest się już tym samym, co pierwej.
— Emil Cioran
controlled
controlled
6619 95fe 499
26.

February 25 2017

controlled

Najbardziej zmotywowany człowiek to ktoś, kto bardzo potrzebuje toalety. Żadna przeszkoda nie jest w stanie go powstrzymać przed osiągnięciem celu.

Czy kiedyś słyszałeś następujące wymówki:

Zsikałem się, ponieważ:
- nie miałem czasu, żeby pójść do toalety
- byłem zbyt zmęczony
- straciłem nadzieję, nie wierzyłem, że zdążę
- oni mnie ciągle wyprzedzają, bo mają dłuższe nogi
- jestem za głupi, aby skorzystać z toalety
- to już ósmy raz; jakoś nigdy nie mogę zdążyć
- to nie dla mnie
- zapukałem do toalety, ale nikt mi nie otworzył
- zabrakło mi motywacji
- miałem doła
- nie stać mnie na chodzenie do toalety
- postanowiłem, że pójdę jutro
- czekałem, aż rząd się zmieni
- wysikam się od poniedziałku

— znalezione
controlled
Brak mi głębokiego wewnętrznego przekonania, że istnieje w życiu coś, do czego zostałem stworzony.
— Podróżniczka D.Gabaldon
Reposted fromM-M M-M viabe-awesome-today be-awesome-today

February 18 2017

controlled
Pewność siebie nie oznacza, że gdy spotkasz się z ludźmi, zadzierasz nosa i uważasz się za kogoś lepszego. Pewność siebie oznacza, że w spotkaniu z ludźmi jesteś sobą, bo wiesz, że z nikim nie musisz się porównywać
Reposted fromnezavisan nezavisan viafoodforsoul foodforsoul
controlled
Reposted fromjasminum jasminum viamadadream madadream

July 09 2015

7048 3519 499
controlled

July 01 2015

controlled
Ernest Hemingway, laureat literackiego Nobla, siedział pewnego dnia w knajpie wśród przyjaciół. Z rozmowy o literaturze wywiązał się zakład – 10 dolarów dla tego, kto napisze najkrótszą smutną historię. Hemingway naskrobał coś szybko na serwetce. Sześć słów (po przetłumaczeniu wyszło mi siedem), dzięki którym wygrał:

„Do sprzedania: dziecięce buciki, nigdy nie używane.”
— Paweł Tkaczyk, "Niedziela narracjonistów: najkrótsza smutna opowieść", paweltkaczyk.com, 07.04.13
Reposted from1923 1923 viafoodforsoul foodforsoul

June 30 2015

controlled
8986 a297 499
controlled

Dziwne, co po człowieku niekiedy zostaje. Cień romansu, poczucie krzywdy, podejrzenie zdrady. A przecież każdy chciałby żyć pięknie, a po śmierci zostawić jakiś dobry ślad.

— Piotr Adamczyk ”Dom tęsknot“
Reposted fromMissMurder MissMurder viaprawowyboru prawowyboru
controlled
Znowu się popłakałem, upijając się niemożliwą przeszłością.
— Vladimir Nabokov – Lolita
Reposted fromBeetlebum Beetlebum viaprawowyboru prawowyboru
controlled
6452 095b 499
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaciasteczkowa ciasteczkowa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl