Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 08 2017

controlled
2102 45a9 499
Reposted fromrol rol viaavooid avooid
controlled
Człowieka trzeba widzieć takim, jakim on jest, a nie takim, jakim by się chciało, żeby był.
— Waldemar Łysiak
Reposted frommhsa mhsa viaavooid avooid
controlled
Nikomu nie jest dobrze o czwartej nad ranem.
I niech przyjdzie piąta,
o ile mamy dalej żyć.
— Szymborska
controlled
Wciąż myśląc, że gdziekolwiek indziej będzie lepiej niż tu i teraz. 

June 28 2017

controlled
Jestem leniem z ciągłym uczuciem snu, wesołą muzyką tłamszę sumienie, smutna i piękna rozrywa mnie na pół.
— Arab
Reposted fromP4RIAS P4RIAS vialovesweets lovesweets
controlled
6672 2b13 499
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaoutoflove outoflove
controlled
Reposted frommikaneko mikaneko vialovesweets lovesweets
controlled
Sposób, w jaki spędzasz każdy kolejny dzień, kiedyś zsumuje się na sposób, w jaki spędziłaś życie.
— Susan Wiggs - "A między nami ocean..."
Reposted fromavooid avooid vialovesweets lovesweets
controlled
Jest taki moment, w którym zaczynasz widzieć trochę inne rzeczy, trochę więcej.
— Jakub Żulczyk "Radio Armageddon"
Reposted fromwilkstepowy wilkstepowy vialovesweets lovesweets
controlled
Nic nie rozumiem, choć wszystko jest jasne. I szukam Cię w tłumie i czuję, jak gasnę.
— Quebonafide
Reposted fromtobecontinued tobecontinued vialovesweets lovesweets
controlled
9467 e8ed
Reposted fromGIFer GIFer vialovesweets lovesweets
controlled
8435 4627 499
Reposted fromtgs tgs viaskrzacik skrzacik
7303 1038 499

papertownsy:

After all this time?

June 27 2017

controlled
2901 aad5 499
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaoutoflove outoflove
controlled
Świat to powód do furii.
— Filipek-Młody Bukowski
Reposted frompastelowe pastelowe vialovesweets lovesweets

June 26 2017

controlled
1827 af46 499
Reposted fromMadristas Madristas viamadadream madadream
controlled
Bo mi kur*a pęka serce i to dzieje się codziennie, jakby chciało odciąć tlen
— quebonafide ft. reto - half dead
Reposted fromSalute Salute viamadadream madadream
controlled
BEZSENNE NOCE, SENNE PORANKI.
— Leśmian
Reposted frompoppyseed poppyseed viamadadream madadream
controlled
Reposted fromheima heima viamadadream madadream
controlled

Bezbłędny komentarz a propos tego, jak nasz wygląd zmienia się w ciągu dnia: Wychodzę jak Audrey Hepburn - wracam jak Courtney Love? Problem milionów kobiet.
Reposted fromkyte kyte viamadadream madadream
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl