Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 15 2018

controlled
Powinienem wiedzieć. Powinienem się domyślić. "Jestem szczęśliwy. Co złego może się stać?"
Wszystko.
— Ochocki, Vithren, "Grafomon"
Reposted fromvith vith viafakeittillyoumakeit fakeittillyoumakeit
controlled
2899 ddcb 499
controlled
0310 8755 499
Reposted fromolaosa olaosa vialovesweets lovesweets
controlled
controlled
4244 690e 499
Reposted fromtfu tfu vialovesweets lovesweets
controlled

January 11 2018

controlled
9522 0193 499
Reposted fromgrobson grobson viakatalama katalama
controlled
Zawsze dobrze jest dowiedzieć się, że jednak możemy żyć bez osoby, bez której, jak nam się wydaje, żyć nie umiemy.
— Charles Bukowski
controlled
7134 4a70 499
Reposted fromniewychowana niewychowana viaredshadow redshadow
controlled
Wyciszysz się do tego stopnia, że twojemu sercu przestanie zależeć na biciu, a płucom na oddychaniu.
— Beth Revis - W otchłani
Reposted fromprzeniesienie przeniesienie viaredshadow redshadow
controlled
7555 d689 499

yuropyon:

And yet.

Reposted fromongaku88 ongaku88 viaredshadow redshadow
controlled
9149 6ab2 499
Reposted fromwronia wronia viabomdia bomdia

January 09 2018

controlled
controlled
2495 a81b 499
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viamefir mefir
controlled
7446 32bc 499
Reposted fromolalaa olalaa viamefir mefir
controlled
Byłem zaślepiony, bo kochałem cię tak, że nie nic nie widziałem,
Zostałem rozbity na milion kawałków
Gdy zdałem sobie sprawę, że w ogóle cię nie obchodzę
— Johnny Cash
Reposted fromflesz flesz viaNataly Nataly
controlled
3557 4090 499
controlled
0732 14cf 499
Reposted frompiehus piehus viasurrealistyczna surrealistyczna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl