Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 30 2017

controlled
Wolna dusza to rzadkość, ale będziesz wiedzieć, kiedy ją spotkasz – głównie dlatego, że poczujesz się dobrze, bardzo dobrze, kiedy będziesz blisko niej.
— Charles Bukowski
Reposted fromLadyKamikaZe LadyKamikaZe viacudoku cudoku
controlled
Ona kocha go bardziej niż on kiedykolwiek będzie wiedział. On kocha ją bardziej niż kiedykolwiek to okaże.
— Kurt Cobain
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagingerowaa gingerowaa
controlled
A co jeśli w życiu właśnie powinno chodzić o te leniwe soboty, gdy razem z dziewczyną lub chłopakiem ogląda się Netflix i pije kawę (z mlekiem, bo weekend) i o niczym nie myśli, i nigdzie nie spieszy, bo praca została za drzwiami w piątek i wróci dopiero za dwa dni?
— Andrzej Tucholski
Reposted fromonlyhedone onlyhedone viaavooid avooid
controlled
controlled
9048 4d4b 499
Gdy chude jak szczapy
Szły złe kare szkapy
Z czarnymi kitami na łbach
Reposted fromEmisja Emisja viaNataly Nataly

November 11 2017

controlled

November 03 2017

controlled
Jestem kimś, kto umiera w środku, ale mimo to nadal ma trochę nadziei na coś niemożliwego.
— Nick Miller
controlled
3410 db51 499
Reposted fromtfu tfu viaoutoflove outoflove
controlled
5068 e5b9 499
Reposted fromnoone97 noone97 viaoutoflove outoflove
controlled
Nie ma czegoś takiego jak źli ludzie. Po prostu wszyscy czasami robimy złe rzeczy.
Reposted frommy-world-my-space my-world-my-space viaavooid avooid
controlled
Kto opanował szarość zwykłego dnia jest bohaterem.
— F. Dostojewski
Reposted frompiksele piksele viaDangerousHope DangerousHope
controlled

To dziwne cierpienie (...) umierać z tęsknoty za czymś, czego nigdy nie przeżyjesz. ”

— Alessandro Baricco "Jedwab"

October 31 2017

controlled
9209 117c 499

August 20 2017

controlled
- ...gdyby chciał pan zacząć od nowa...
- Wolę iść do przodu.
— Defenders
Reposted bycytatymagiciansassistantpsychodelikpytaniabezodpowiedzilulkaczekoladowanadziejaLaCamisaNegraszyderapoolunoutofloveodnowapocalujmniestrangerthankindnessthesilenceofthealcoholicthesilenceofthealcoholicsgrialux3charminggirllittlewhiteliesmadadreamoutofloveolvidemelanavieelottibluebellforgettoregretineedrestthesilenceofthealcoholicniezwyyklasweetnothinggCannonballPaintedinredmatuszczakfabuleuxrusalkadmiralBloodEveZoonk11KabaNewLifedancingwithaghostdivimeadowlarksbeliveinmedessinemoilapaixpannaniczyjaprzeztrudydogwiazd

August 07 2017

controlled
controlled
3718 d0be 499
Reposted from1923 1923 viaavooid avooid
controlled
controlled
Naj­bar­dziej prze­rażającym dźwiękiem na świecie jest bi­cie włas­ne­go ser­ca. Nikt nie lu­bi o tym mówić, ale to praw­da. Jest to dzi­ka bes­tia, która w sa­mym środ­ku głębo­kiego strachu do­bija się ol­brzy­mią pięścią do ja­kichś wewnętrznych drzwi, by ją wypuścić.
— Jonathan Carroll
controlled
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl